Despre noi

Principalele activități ale SC ALCOMTUR SRL, înființată din anul 1992, are ca domeniu principal de activitate Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, ce corespunde grupei CAEN 464 și ca activitate principală 4646 Comerțul cu ridicata al produselor famaceutice. Societatea realizează și alte activități printre care: alte forme de învățământ fiind furnizor de formare profesională autorizat, alte activități recreative și distractive, activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă, alte servicii de rezervare și asistență turistică, lucrări de construcții, transporturi, activități imobiliare etc.

 ALCOMTUR SRL este furnizor de formare autorizat pentru cursul de specializare ”Specialist în managementul deșeurilor”, cod COR 325713, domeniul ocupațional Administrație, fiind singurul furnizor pentru această specializare din județul Dolj. În acest context a dobândit expertiză în elaborarea documentației de autorizare a programelor de formare/inițiere/specializare/calificare și în organizarea, desfășurarea și evaluarea activității de formare.