În Beverly suntem deosebit de preocupați de securitatea și asigurarea confidențialității datelor furnizate de clienții noștri.
Disclaimer: Utilizatorul autorizează prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, necesare pentru furnizarea de servicii convenite și pentru furnizarea și recrutarea altor produse și servicii beverlynutritie.ro.
Utilizatorul își dă acordul pentru beverlynutritie.ro de a-și da datele pentru companiile din cadrul grupului din care face parte, precum și altele cu care încheie parteneriate pentru servicii mai bune în România sau în străinătate, cu respectarea, în orice caz,a legislației românești privind protecția personală a datelor.
Aceasta înseamnă că sunteți de acord cu termenii și sunteți de acord să completați formularele de colectare a datelor.
Utilizatorul, în orice caz, este obligat să ofere informații valide, beverlynutritie.ro rezervându-și dreptul de a exclude de la serviciile înregistrate orice utilizator care a furnizat informații false, fără a anunța în prealabil utilizatorul și fara a încălca vreun drept legal.
În conformitate cu prevederile Legii 15/1999 din 13 decembrie, Protecția datelor cu caracter personal, utilizatorul beverlynutritie.ro poate în orice moment să-și exercite dreptul la acces, rectificare, anulare sau opozitie făcând o înștiințare scrisa la adresa:
Str. Bucovăț, Nr. 3, Craiova, România.

Prin înregistrare, acceptați termenii și condițiile de utilizare. Acești termeni și condiții pot fi modificate în orice moment, aceste modificări fiind publicate pe site-ul nostru. Utilizarea serviciilor beverlynutritie.ro publicate după modificările  din termenii și condițiile de utilizare constituie acceptarea acestora. Imposibilitatea de a accepta aceste modificări necesită trimiterea unui e-mail la contact@beverlynutritie.ro indicând că doriți să vă dezabonați de la serviciu.

Drepturi de autor
Site-ul web și e-mailuri Beverly primiți de la beverlynutritie.ro conține material protejat prin drepturi de autor. Sunteți de acord să nu dobândi dreptul de proprietate a materialului protejat prin simplul fapt inferior (descărcare) beverlynutritie.ro informații site-ul protejat sub copyright sau drepturi de autor. beverlynutritie.ro detine si detine o proprietate în coordonarea selecție, aranjarea și modificarea conținutului publicat pe site-ul, precum și originalele lor. Furnizori terți de conținut pentru beverlynutritie.ro au proprietatea unui astfel de conținut în starea sa inițială. Tu nu va modifica, publica, transmite, afișa, să participe la orice transfer sau de vânzare, sau în orice fel exploata continutul postat pe sau prin intermediul beverlynutritie.ro, cu excepția cazului în care a fost autorizat în mod expres de lege a drepturilor de autor sau beverlynutritie.ro.

Răspunderea membrilor
Presupunem că membrii comunității beverlynutritie.ro acționeze în mod responsabil și de a folosi instrumentele oferite în mod corect și legal de beverlynutritie.ro. Dacă beverlynutritie.ro stabilește că oricare dintre membrii săi nu sunt utilizând instrumentele prevăzute la putere un mod responsabil beverlynutritie.ro a cenzura, edita sau bloca orice fel de transmitere de informații ale acestui membru sau utilizare a beverlynutritie.ro sistemului. Sunteți de acord să organizeze beverlynutritie.ro, de ofițerii, directorii, angajații, agenții, licențiatorii și furnizorii, libere și inofensive din toate pretențiile, acțiunile sau cereri legale, inclusiv cheltuielile juridice și de contabilitate, care decurg din încălcarea termenilor si conditiilor exprimate în Termenii.

General
beverlynutritie.ro proprii drept, poate revoca statutul de membru al acestor utilizatori care încalcă prezentul acord pentru a folosi această Acordul utilizatorului este guvernat de legile din România, găsirea orice subiect litigiu la instanțele de la București.